GARANTIEBEPALINGEN

 

  Voorwaarden Omruilgarantie matrassen

 •     Je kunt tot uiterlijk 30 dagen na aflevering door deFabriekswinkel aanspraak maken op de omruilgarantie, 
 •     Neem hiervoor schriftelijk contact op met de Fabriekswinkel. Hier kunt u zo volledig mogelijk aangeven wat uw wensen zijn. Wij geven u dan in overleg een passend advies.
 •     Het is uitsluitend mogelijk om de hardheid van de matras(sen) te wijzigen, niet het type.
 •     Matrassen van € 200 en minder zijn uitgesloten.
 •     Kosten per omgeruilde matras € 79,-
 •     Wij ruilen uitsluitend onbeschadigde en schone matrassen om.
 •     U kunt uw matras alleen omruilen voor een matras met dezelfde afmeting.
 •     Deze garantie is alleen van toepassing op niet-gestoffeerde matrassen met een afritsbare tijk.
 •     Deze garantie is niet van toepassing op speciaal geproduceerde matrassen (Bijv. aparte afmetingen). 
 •     De omruilgarantie is niet van toepassing op showroom modellen.
 •     Het omruilen leidt niet tot een nieuwe ingangsdatum van de garantie ,dat blijft de leverdatum van het eerste matras
 •     Bij de collectie DeFabriekswinkel komen de volgende matras maten in aanmerking voor de uitprobeer/omruil garantie: 70 x 200 cm, 80 x 200 cm, 90 x 200 cm en 140 x 200 cm. 
 •     Prijsverschillen verrekenen we via een tegoedbon of bijbetaling.

 

 

Garantie 
De matrassen en schuimrubber kussens en matrashoezen worden individueel en handmatig gefabriceerd.
Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige kwaliteit garanderen.
Door deze werkwijze kunnen minimale verschillen ontstaan.
Voor onze matrassen geldt een garantie van 5 jaar en polyether 3 jaar.
De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de consument heeft omtrent garantie en conformiteit.

 

 

De volgende bepalingen zijn hierbij van belang.
De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering.
De aankoopnota dient als garantiebewijs.
Gedurende de garantieperiode vindt er afschrijving plaats op basis van gebruik.
20% per jaar
1ste jaar:             volledige garantie
1-2 jaar:               20% afschrijving
2-3 jaar:               40% afschrijving
3-4 jaar:               60% afschrijving
4-5 jaar:               80% afschrijving
na 5 jaar:             € 75,- voorrijkosten

De periode van 10 jaar is van toepassing op alle onderdelen van de geleverde producten.
De garantie is van toepassing op alle fabricage- en materiaalfouten.
De garantie geldt voor natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie houdt in dat een artikel dat, materiaal- en/ of constructiefouten vertoont, naar keuze van defabriekswinkel.nl gratis wordt gerepareerd of vervangen.
Een aldus vervangen artikel wordt weer eigendom van defabriekswinkel.nl
De klant moet uiterlijk binnen 8 weken na het constateren van een gebrek aan het artikel, beroep doen op de garantie, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak.
Bij gebruik dat in redelijkheid niet als normaal gebruik’ kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. Of zonder toestemming van defabriekswinkel.nl enig (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. Op producten die niet rechtstreeks bij defabriekswinkel.nl zijn gekocht kunnen wij geen garantie bieden, met name omdat wij bij deze producten niet kunnen nagaan of deze conform onze voorschriften zijn opgeslagen en vervoerd en of u juist en volledig bent geïnformeerd over de eigenschappen en het gebruik van het product.
Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20% vallen niet onder de garantie.
Indien defabriekswinkel.nl onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten repareren of het desbetreffende artikel heeft vervangen, is zij terzake van haar verplichtingen jegens de klant volledig gekweten. De klant kan op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten geen ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de klant niet kan worden verwacht dat de overeenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de klant geen recht op schadevergoeding.
Direct nadat u uw ophaal- of omruilopdracht aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres onze schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding.
Indien producten worden gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
Een garantieclaim wordt in behandeling genomen zodra het volledig ingevulde garantieformulier ons heeft bereikt. Dit formulier vindt u op de website onder klantenservice. Direct nadat u het garantieformulier aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding.

  Gratis bezorgd in Nederland
Bij een bestelling boven 50,00

   Direct kopen bij de fabriek
Meer dan 50 jaar ervaring

   Nederlandse kwaliteit
30 dagen omruilgarantie

   Fysieke winkel
Showroom Zwanenburg

0
Winkelmand
 • No products in the cart.